Diensten

Boekhouding

Wij verwerken uw boekhouding en rapporteren U per kwartaal/ maandelijks
Versturen elektronisch de BTW, Intrastat aangifte, dienst statistiek, enz.
Wij stellen de balans, jaarrekening, verslagen van de vergadering op en leggen deze neer.

Fiscaliteit

Wij geven fiscaal advies op maat van de onderneming, de aandeelhouders - zaakvoerders.
Adviesverlening voor BTW, vennootschaps- en personenbelasting, rechtspersonenbelasting,
niet-inwoners, registratie- en successierechten.
Belasting planning en optimaliseren van uw inkomsten.
Wij vullen de aangifte van de vennootschapsbelasting, personenbelasting en rechtspersonenbelasting in.
Bij fiscale controles verdedigen wij uw dossier.

Startersbegeleiding

Een goede voorbereiding en begeleiding bij de opstart is essentieel.
Wij begeleiden U bij:      
- De juiste rechtsvorm
- Het opstellen van een financieel plan en de oprichting van de onderneming
- Inschrijving in KBO en btw activering 
- Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en sociaal secretariaat voor zaakvoerder en personeel
-Eerste maanden wekelijkse opvolging

Beheer

Startersformaliteiten.
Opstellen van financieel plan en wettelijke verslagen.
Budgettering, advies en bijstand bij investeringen.
Advies en bijstand bij overnames, successieplanning, aandelenoverdracht, enz.
Organisatie
Raadgeving inzake organisatie en beheer.
U wegwijs maken in het kluwen van de bedrijfsadministratie.

 

Nieuws

30 september was de absolute deadline voor de registratie van de “uiteindelijke begunstigden” van uw vennootschap. Maar een week voor die datum kregen we toch weer wat “uitstel”. Maar vanaf 1 januari 2020 moet uw vennootschap de nodige info doorgegeven hebben want anders komen er toch echt sancties van.

De fiscus (btw of inkomstenbelastingen) heeft toegang tot de lokalen die u voor uw beroep gebruikt. Zonder meer. Maar als zij u ook in uw woning of privé-lokalen willen “bezoeken”, dan moeten ze wel eerst langs gaan bij de politierechter voor een machtiging. Zo’n visitatie kan enkel gebeuren tussen vijf uur 's morgens en negen uur ’s avonds.

Sinds 10 maart 2018 moet uw bankier een effectentaks inhouden als het vermogen op uw effectenrekening, 500.000 euro of meer bedraagt. Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze belasting begin oktober 2019 maar het Hof staat de overheid toe om de taks toch nog te innen voor 2019.