Veel gestelde vragen

1. Is de eerste consultatie gratis?

De eerste consultatie bij A&D is steeds gratis.

2. Wat biedt een erkend boekhouder?

Bekijk ons pdf boekje met alle voordelen die een erkend boekhouder bieden kan. Klik hier om het te openen en te downloaden.

3. Hoe regelmatig worden de boeken bijgehouden?

De kracht van ons kantoor is U op regelmatige basis inzicht te bieden in uw cijfers. Hierbij is het tijdig en adequaat verwerken van uw administratie van groot belang. Waar nodig verwerken wij maandelijks in plaats van 1 x per kwartaal zodat wij kort op de bal kunnen spelen.

4. Wat is jullie werkwijze?

Wij voeren Uw boekhouding op ons kantoor of komen naar uw bedrijf.
U voert zelfstandig uw boekhouding via het internet en wij controleren op regelmatige basis en corrigeren waar nodig is.
Wij helpen U tijdelijk bij uw boekhouding of administratie en bespreken de mogelijke wegen naar de toekomst.

5. In welke regio's is A & D Boekhoudkantoor actief?

Wij hebben klanten in Aalst, Affligem, Asse, Brussel, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Gent, Geraardsbergen, Liedekerke, Ninove, Roosdaal, Ternat, Wetteren, Zele en Zottegem.

6. Hoe een volmacht geven bij Tax on Web?

De registratie van onze volmacht Tax on Web kan je bevestigen via deze link. U dient te beschikken over een ID kaartlezer of federaal token.

Kies:
1. Klik om u te authentificeren en in te loggen
2. Selecteer uw certificaat dat verschijnt
3. Druk uw Pincode in
4. Kies Ik wens in te loggen als Natuurlijke Persoon
5. Klik vervolgens op U hebt 1 manda(a)t(en) in de wacht
6. Bevestig onze volmacht

Mocht deze procedure niet lukken kan u een afspraak maken op ons kantoor.

Gelieve uw identiteitskaart en uw pincode mee te brengen.
Bent u uw pincode vergeten, U kan een nieuwe aanvragen via deze
link
.

7. Welk rekeningnummer moet ik gebruiken voor betalingen aan de BTW?

De betaling dient te gebeuren op BTW BRUSSEL BE22 6792 0030 0047 met de gestructureerde mededeling.

U kan uw gestructureerde mededeling hier laten berekenen.

Zowel de betalingen van het eerste tot het vierde kwartaal als de voorschotten dienen op deze rekening betaald te worden.

Betalingen met betrekking tot de bijzondere rekening dienen op BTW Mechelen BE31 6792 0034 9355 betaald te worden.

Deze bijzondere rekening betekent concreet dat een apart dossier is aangelegd.
Automatisch wordt een belastingverhoging van 10% opgelegd.

U kan uw gestructureerde mededeling hier laten berekenen.

8. Algemene voorschriften factuur:

Het gebruik van een elektronische factuur is namelijk slechts toegestaan mits aanvaarding door de afnemer. Aangezien papieren en elektronische facturen voor het overige gelijk moeten worden behandeld, kan deze aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden bepaald. Voorbeeld door betaling van de factuur.
De vorm van een elektronische factuur moet voldoen aan:
1. - Men moet met zekerheid kunnen zeggen van wie de factuur is
2. - De inhoud van de factuur moet onveranderlijk zijn
3. - De leesbaarheid moet gedurende de volledige bewaartermijn gegarandeerd worden, wat uiteraard ook geldt voor de papieren factuur.

9. Uitreiking van facturen

Volgens de algemene regel moet een factuur worden uitgereikt telkens er een belastbare handeling verricht wordt voor een andere belastingplichtige (B2B).
Ook wat betreft self-billing, de uitreiking van de factuur door de klant in plaats van door de leverancier/dienstverrichter.
Er zijn slechts twee voorwaarden die moeten vervuld zijn om self-billing te kunnen toepassen, namelijk een akkoord en een aanvaardingsprocedure.
Geen van beide voorwaarden hoeft schriftelijk vervuld te worden. Het is ook stilzwijgend aanvaard voorbeeld door betaling van de factuur.
Voortaan mag bovendien ook een verbeterend stuk (credit- of debetnota) via self-billing worden uitgereikt.
Een belangrijke wijziging inzake uitreiking van facturen is de termijn.
Een leverancier/dienstverrichter heeft de tijd tot de vijftiende dag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar is om zijn factuur op te maken.

10. Inhoud van facturen

• De vermelding "Btw verlegd” in de plaats van belasting verschuldigd door de medecontractant
• Voor vrijgestelde leveringen vermeldt de belastingplichtige het woord "vrijgesteld" voor de levering van goederen of de diensten
• Te vermelden datum van de factuur en datum van levering goederen of dienstprestatie
• Bij voorschot is het de datum van voorafbetaling en bij saldo datum einde werken
• Volgnummer, naam, adres en BTW nummer van de klant en de leverancier
• Nauwkeurige omschrijving van geleverde goederen en/of verrichte diensten
• Prijs per eenheid en de maatstaf van heffing per BTW tarief
• Het totaal en de verschuldigde BTW
• Bij voorafbetaling of creditnota verwijzing naar vorige facturen.

11. Bewaring van facturen

De belastingplichtige zal deze gedurende 7 jaar bewaren.
De belastingplichtige kiest zelf hoe hij aan deze verplichting voldoet.
De belastingplichtige die er voor kiest om facturen te bewaren in een andere vorm of een ander formaat als dat waarin ze werden uitgereikt of ontvangen, moet er uiteraard nog steeds over waken dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de vereisten van authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur.
Voor verdere informatie contacteer A & D Boekhoudkantoor:  info@adboekhoudkantoor.be

News

Companies falling within the scope of the VAT exemption scheme for small companies should until now communicate their annual turnover through the annual client listing. In case you do not have any VAT payers as client, you do not have to file this listing. But what with the annual turnover?

Wie met een eigen zaak van start gaat weet dat hij/zij een risico neemt. Vaak gaat het goed maar soms loopt het ook fout. Door allerlei omstandigheden. Zelfstandigen die hun zaak moeten stopzetten behouden tijdelijk hun recht op geneeskundige verzorging en andere sociale rechten en hebben ook recht op een maandelijkse uitkering dankzij het zogenaamde “overbruggingsrecht”.

De nieuwe vennootschappenwet (WVV) is in werking getreden op 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen moeten hun statuten aanpassen tegen 1 januari 2024. Maar een aantal bepalingen moeten al op 1 januari 2020 omgezet zijn. Mag uw naamkaartje nog verwijzen naar uw “BVBA” of moet het “BV” zijn? Wanneer gooit u uw voorgedrukt briefpapier in de blauwe bak?