Veel gestelde vragen

1. Is de eerste consultatie gratis?

De eerste consultatie bij A&D is steeds gratis.

2. Wat biedt een erkend boekhouder?

Bekijk ons pdf boekje met alle voordelen die een erkend boekhouder bieden kan. Klik hier om het te openen en te downloaden.

3. Hoe regelmatig worden de boeken bijgehouden?

De kracht van ons kantoor is U op regelmatige basis inzicht te bieden in uw cijfers. Hierbij is het tijdig en adequaat verwerken van uw administratie van groot belang. Waar nodig verwerken wij maandelijks in plaats van 1 x per kwartaal zodat wij kort op de bal kunnen spelen.

4. Wat is jullie werkwijze?

Wij voeren Uw boekhouding op ons kantoor of komen naar uw bedrijf.
U voert zelfstandig uw boekhouding via het internet en wij controleren op regelmatige basis en corrigeren waar nodig is.
Wij helpen U tijdelijk bij uw boekhouding of administratie en bespreken de mogelijke wegen naar de toekomst.

5. In welke regio's is A & D Boekhoudkantoor actief?

Wij hebben klanten in Aalst, Affligem, Asse, Brussel, Denderleeuw, Dendermonde, Erpe-Mere, Gent, Geraardsbergen, Liedekerke, Ninove, Roosdaal, Ternat, Wetteren, Zele en Zottegem.  Door onze opname in de groep van Thesora is dit nog veel ruimer geworden.  Door digitaal te werken kan u gelijk waar uw activiteiten ontplooien.  Wij komen ook ter plaatse in heel Vlaanderen. 

6. Hoe een volmacht geven bij Tax on Web?

De registratie van onze volmacht Tax on Web kan je bevestigen via deze link. U dient te beschikken over een ID kaartlezer of federaal token.

Kies:
1. Klik om u te authentificeren en in te loggen
2. Selecteer uw certificaat dat verschijnt
3. Druk uw Pincode in
4. Kies Ik wens in te loggen als Natuurlijke Persoon
5. Klik vervolgens op U hebt 1 manda(a)t(en) in de wacht
6. Bevestig onze volmacht

Mocht deze procedure niet lukken kan u een afspraak maken op ons kantoor.

Gelieve uw identiteitskaart en uw pincode mee te brengen.
Bent u uw pincode vergeten, U kan een nieuwe aanvragen via deze
link
.

7. Welk rekeningnummer moet ik gebruiken voor betalingen aan de BTW?

De betaling dient te gebeuren op BTW BRUSSEL BE22 6792 0030 0047 met de gestructureerde mededeling.

U kan uw gestructureerde mededeling hier laten berekenen.

Zowel de betalingen van het eerste tot het vierde kwartaal als de voorschotten dienen op deze rekening betaald te worden.

Betalingen met betrekking tot de bijzondere rekening dienen op BTW Mechelen BE31 6792 0034 9355 betaald te worden.

Deze bijzondere rekening betekent concreet dat een apart dossier is aangelegd.
Automatisch wordt een belastingverhoging van 10% opgelegd.

U kan uw gestructureerde mededeling hier laten berekenen.

8. Algemene voorschriften factuur:

Het gebruik van een elektronische factuur is namelijk slechts toegestaan mits aanvaarding door de afnemer. Aangezien papieren en elektronische facturen voor het overige gelijk moeten worden behandeld, kan deze aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden bepaald. Voorbeeld door betaling van de factuur.
De vorm van een elektronische factuur moet voldoen aan:
1. - Men moet met zekerheid kunnen zeggen van wie de factuur is
2. - De inhoud van de factuur moet onveranderlijk zijn
3. - De leesbaarheid moet gedurende de volledige bewaartermijn gegarandeerd worden, wat uiteraard ook geldt voor de papieren factuur.

9. Uitreiking van facturen

Volgens de algemene regel moet een factuur worden uitgereikt telkens er een belastbare handeling verricht wordt voor een andere belastingplichtige (B2B).
Ook wat betreft self-billing, de uitreiking van de factuur door de klant in plaats van door de leverancier/dienstverrichter.
Er zijn slechts twee voorwaarden die moeten vervuld zijn om self-billing te kunnen toepassen, namelijk een akkoord en een aanvaardingsprocedure.
Geen van beide voorwaarden hoeft schriftelijk vervuld te worden. Het is ook stilzwijgend aanvaard voorbeeld door betaling van de factuur.
Voortaan mag bovendien ook een verbeterend stuk (credit- of debetnota) via self-billing worden uitgereikt.
Een belangrijke wijziging inzake uitreiking van facturen is de termijn.
Een leverancier/dienstverrichter heeft de tijd tot de vijftiende dag van de maand na die waarin de belasting opeisbaar is om zijn factuur op te maken.

10. Inhoud van facturen

• De vermelding "Btw verlegd” in de plaats van belasting verschuldigd door de medecontractant
• Voor vrijgestelde leveringen vermeldt de belastingplichtige het woord "vrijgesteld" voor de levering van goederen of de diensten
• Te vermelden datum van de factuur en datum van levering goederen of dienstprestatie
• Bij voorschot is het de datum van voorafbetaling en bij saldo datum einde werken
• Volgnummer, naam, adres en BTW nummer van de klant en de leverancier
• Nauwkeurige omschrijving van geleverde goederen en/of verrichte diensten
• Prijs per eenheid en de maatstaf van heffing per BTW tarief
• Het totaal en de verschuldigde BTW
• Bij voorafbetaling of creditnota verwijzing naar vorige facturen.

11. Bewaring van facturen

De belastingplichtige zal deze gedurende 7 jaar bewaren.
De belastingplichtige kiest zelf hoe hij aan deze verplichting voldoet.
De belastingplichtige die er voor kiest om facturen te bewaren in een andere vorm of een ander formaat als dat waarin ze werden uitgereikt of ontvangen, moet er uiteraard nog steeds over waken dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de vereisten van authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur.
Voor verdere informatie contacteer A & D Boekhoudkantoor:  info@adboekhoudkantoor.be

News

30 september was de absolute deadline voor de registratie van de “uiteindelijke begunstigden” van uw vennootschap. Maar een week voor die datum kregen we toch weer wat “uitstel”. Maar vanaf 1 januari 2020 moet uw vennootschap de nodige info doorgegeven hebben want anders komen er toch echt sancties van.

The tax authorities (VAT or income tax) have access to the premises used for your professional activity. But when they also want to ‘visit’ your home or private premises, they should first pass with the magistrate to obtain an authorization. Such visit can only be made between 5 AM and 9 PM.

As from 10 March 2018 your banker has to withhold a securities tax when the equity on your securities account amounts to 500.000 euro or more. The Constitutional Court annulled this tax early October 2019, but the Court allows the government to still collect the tax for 2019.